Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 374 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 375
Fourth Volume - Gnomonics - IV - Page 373Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 374 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 375 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 376