Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 120 Fourth Volume - Gnomonics - II - Page 121
Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 119print this selection
Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 120 Fourth Volume - Gnomonics - II - Page 121 Fourth Volume - Gnomonics - II - Page 122print this selection