Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 374 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 375
Fourth Volume - Gnomonics - IV - Page 373print this selection
Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 374 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 375 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 376print this selection