Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 482 Fourth Volume - Gnomonics - VII - Page 483
Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 481print this selection
Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 482 Fourth Volume - Gnomonics - VII - Page 483 Fourth Volume - Gnomonics - VII - Page 484print this selection