Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 444 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 445
Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 443Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 444 Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 445 Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 448