Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 448 Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 449
Fourth Volume - Gnomonics - V - Page 445Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 448 Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 449 Fourth Volume - Gnomonics - VI - Page 450